Forskning: Nytt blodprov i kampen mot hästsjukdomen kvarka

Kvarka är en mycket smittsam luftvägsinfektion hos häst som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Tidig upptäckt är viktigt för framgångsrik begränsning av ett utbrott. Nu har forskare vid SVA tagit fram ett enkelt test som kan vara värdefullt för att bekämpa sjukdomen.

Kvarkautbrott rapporteras året runt i Sverige och andra länder. Hästarna får ofta en allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med variga bölder i huvudets lymfknutor, men symtomen kan i vissa fall vara lindriga och likna en vanlig förkylning.

– Kvarka är en allvarlig sjukdom som orsakar stort lidande hos hästen. Den medför också stora kostnader för verksamheten när stall måste stängas och hållas isolerade under lång tid. Ibland krävs även behandling med antibiotika.

Det förklarar Viveca Båverud, kvalitetschef på SVA, som tillsammans med en grupp forskare har undersökt  hur smittspridning kan begränsas under och efter utbrott.

Kvarka smittar på flera sätt

Hästar som tillfrisknat och inte längre har synliga symtom kan ändå vara smittsamma. Tidigare forskning visar att kvarka också kan spridas via symptomlösa smittbärare. Hos dessa hästar lever bakterierna vidare i luftsäckar eller bihålor.

Viveca Båverud varnar för att även människor kan föra sjukdomen vidare på händer och kläder efter kontakt med infekterade hästar. En korrekt och tidig diagnos av kvarka är viktig för att kunna begränsa spridningen.

I projektet har forskarna tagit fram ett blodtest som visar om hästar exponerats för kvarka. Samtidigt har de identifierat släktskap mellan stammar av Streptococcus equi med hjälp av genetisk typning vilket är värdefullt för att övervaka kvarkaläget i Sverige och omvärlden.

nytt-blodprov-kampen-mot-kvarka

Ett blodtest, utvecklat vid SVA, visar om hästen har exponerats för kvarka. Foto: Carin Wrange

I tidigare forskning, också finansierad av Stiftelsen Hästforskning, har svenska forskare tagit fram en realtids-PCR-metod som snabbt och säkert påvisar kvarkabakterier.

– Vi letade nu efter en enkel metod där man i efterhand kan påvisa antikroppar i blodet och se vilka hästar som exponerats för kvarka. Vi har kommit fram till att ett enkelt blodprov kan ge svar på om hästarna har exponerats för kvarka och därmed är en potentiell risk för att sprida sjukdomen.

Metoden kallas för serologi och man letar efter antikroppar mot Streptococcus equi i hästens blod. Viveca Båverud betonar att ett blodprov inte stämmer till 100 procent med vilka hästar som är smittbärare, men att testet kan användas som en indikation på vilka hästar det skulle kunna vara värt att provta vidare.

– Testet gör det mycket enklare att exempelvis söka efter exponerade hästar bland nyinköpta hästar eller vid ett utbrott. På så sätt kan vi minska risken att hästen smittar andra hästar och begränsa spridningen. Om en häst har antikroppar kan man gå vidare med PCR för att se om hästen bär på själva bakteriesmittan.

Blodprov ger vägledning för åtgärd

I ett  tidigare doktorandprojekt upptäcktes en liknande bakterie, Streptococcus zooepidemicus, som också kan orsaka luftvägsinfektioner och kvarkaliknande symptom. Denna bakterie påvisades även hos friska hästar. Blodtestet kan nu användas för att utesluta kvarka vid kvarkaliknande sjukdom orsakad av Streptococcus zooepidemicus.

– Det är viktigt att snabbt kunna fastställa om det handlar om kvarka eller inte. Nu kan vi med ett enkelt blodprov få svar på detta, så att rätt åtgärder kan tas, säger Viveca Båverud.

Forskarna undersökte också om det fanns något samband mellan fynd av Streptococcus zooepidemicusoch eventuell prestationsnedsättning hos varmblodiga travhästar i träning. Men något sådant samband gick inte att bevisa i denna studie.

Slutresultat

Det visade sig vara väldigt sällsynt att friska hästar, både trav- och ridhästar, utan historia av kvarka hade antikroppar mot kvarka. Detta antyder att kvarka hos hästpopulationen i Sverige inte är så spridd. Däremot blev det som förväntat utslag hos de flesta hästar som varit med om kvarkautbrott då antikropparna kvarstår en tid efter sjukdomen.

Läsa mer?