Forskning: Luftvägsinflammation

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen ger ofta ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller, i luftvägarna – visar forskning.

undersökning-hästhals

Många hästar lider av inflammation av luftvägarna. Ny forskning visar att just mastceller är en typ av celler som kan bidra till sjukdomen. Foto: Carin Wrange

Hästar med ett ökat antal mastceller i luftvägarna svarar dåligt på traditionell behandling. Det behövs därför utveckling av nya mastcells-riktade terapier.

Tidigare försök har visat att mastceller från mus och människa är mycket känsliga för ämnen som kan punktera cellernas lysosomer. Lysosomer är den struktur i celler som fungerar som reningsverk och bland annat bryter ner bakterier och större partiklar.

En studie från SLU 2017 visade att mastceller från hästens luftvägar också är känsliga för lysosom-nedbrytande ämnen. Olika koncentrationer av denna typ av ämnen tillsattes i laboratoriemiljö till luftvägsceller från hästar.

Resultaten visade en tydlig dos-beroende minskning av antalet mastceller, medan andra celltyper var opåverkade eller bara delvis påverkade. Lysosom-nedbrytande ämnen har därmed potential för att kunna användas i framtida mastcells-riktade läkemedel för behandling av luftvägsinflammation hos hästar.

Text: Forskare i studien, Ida Waern, SLU 2017-02-10.

Läsa mer?