Forskning: klimatets påverkan på hästen

Att kunna hålla hästar mer extensivt året runt efterfrågas allt mer bland hästägare. Det ger hästarna möjlighet till mycket fysisk aktivitet och social kontakt samtidigt som det kan vara ett ekonomiskt intressant alternativ.

Frågan är dock hur man kan anpassa inhysningsystem för häst i enkla byggnader med tanke på de förväntade klimatförändringarna. Mer extrema väderförhållanden som hög värme under somrarna, lägre temperatur under vintern och ökad nederbörd, kan bli en utmaning för hästarnas välbefinnande och förmåga att reglera sin kroppstemperatur.

Häst som deltagit vid studie om att välja skydd på sommaren med mätutrustning

När väljer hästen själv att söka skydd under sommarens heta dagar? Det är en av flera frågor forskarna vill undersöka inom ett pågående norsk-svenskt projekt om hur klimatet påverkar hästar. Foto: Elke Hartmann, SLU

Ett brett upplagt projekt med forskare från både Sverige och Norge, inleddes i början av 2012 för att studera hur hästar påverkas av det nordiska klimatet. Projektet finansierades av Stiftelsen Hästforskning och totalt fick forskarna anslag på 1 569 000 kronor, fördelat på tre år.
Syftet var bland annat att studera hästars behov av skugga och skydd i sommarklimat och behov av tillskottsvärme och täcken i vinterklimat, berättar Elke Hartmann, SLU, en av forskarna inom projektet.

Ny kunskap kan ge bättre råd

Forskarna studerade olika hästraser med olika ämnesomsättning. Ökade kunskaper inom detta område kan leda fram till bättre rekommendationer till hästägare när det gäller behov av skydd mot väder och vind, mot insekter samt användning av täcken i olika situationer.

Studierna i Sverige fokuserade på hur hästar faktiskt beter sig under ett sommarbete. Vilka behov har de av skydd mot till exempel stark sol och vad gör de när insekterna är som besvärligast? Elke Hartmann och hennes kollega, insektsforskaren Erik Blomgren från SVA, tillbringade många veckor i hästhagarna kring Jällagymnasiet utanför Uppsala för att ta reda på det.

Vad väljer hästen själv?

Forskarna dokumenterade var hästarna föredrog att befinna sig när de gick i en rasthage eller på bete under varma och soliga dagar. Valde de att gå in i vindskyddet, under träden eller stå kvar ute på den öppna delen? Förutom att visuellt registrera hästarnas beteenden mätte de även temperaturen på flera ställen på hästkroppen för att undersöka i vilken miljö hästarna var varmast. Trots att studierna gjordes under två somrar då det inte var stark hetta i Sverige, visade hästarna tydligt att de valde att söka skydd för såväl insekter som sol.

skydd med både väggar och tak

Det stängda skyddet med tre täckta sidor var hästarnas favorit inom studien. Foto: Elke Hartmann

Kan hästar själv välja täcke?

Under vinterperioden fokuserade studierna på effekten av att klippa hästar och vilka behov de faktiskt har av att ersätta päls med täcken. Forskargruppen i Norge studerade vad hästen själv väljer när det gäller täcke eller inte på kroppen. För att ta reda på detta användes bland annat en labyrint där den ena vägen befriar hästen från täcket och den andra innebär att täcket blir kvar.

– Just hästens behov av täcken är ett angeläget ämne att forska kring då det förekommer mycket tyckande om behovet bland hästägarna, säger Kristina Dahlborn, professor i husdjurens integrativa fysiologi vid SLU, som är en av forskarna i projektet.

Vill sprida forskningsrön till många

Då hästens välfärd är en viktig målsättning för projektet har forskarna presenterat sina resultat för ett stort antal hästägare på olika håll och i olika sammanhang. Bland annat deltog några av forskarna vid Hippocampusdagen 2014 vid SLU i Uppsala. Totalt är det fem svenska forskare och tre norska forskare samt en referensgrupp som är har varit engagerade i studierna.

 Redigerad av Carin Wrange, HästSverige 2016-05-17, uppdaterad 2019-11-18

Läsa mer?