Om hästen

Välfärdsmodeller

Beteende

Genom att studera hur hästen beter sig kan man få en uppfattning om hur den mår, men det är inte alltid så lätt att bedöma. Om hästen plötsligt ändrar beteende kan det vara ett tecken på att något inte stämmer.
Varför stannar hästen på hindret och varför kastar den med huvudet? Har den ont eller försöker den säga något?

Hästens beteende är en känslig indikator på hur den reagerar på förändringar och att lära sig att tolka hästens signaler och vara lyhörd för vad den förmedlar till oss och till andra hästar hjälper oss att vidta rätt åtgärder vid hantering och träning.

hastens-beteende-1-900x600

Hästar som kliar varandra trivs bra tillsammans. Foto: Carin Wrange

Utfodring

Hästen är gräsätare och för att den ska må bra är det viktigt att tillgodose både närings- och tuggbehov.
En väl sammansatt grovfoderbaserad foderstat som ger lång ättid är grunden för en god hästvälfärd. Fodrets sammansättning, tillgången på friskt vatten och möjlighet till rörelse är andra faktorer som lägger grunden till en bra fodersmältning. Ett lagom hull ger också hästen förutsättningar att arbeta och röra sig för att bygga muskler och kondition.

 

häst som äter grovfoder i lösdrift

Tillgång på grovfoder av bra kvalitet är viktigt för hästen. Foto: Carin Wrange

Miljö

Traditionell hästhållning i box och spilta kombinerat med utevistelse i hage är fortfarande det vanligaste sättet att hålla häst.
Det blir också vanligare med olika typer av lösdriftshållning och mekaniserade grupphästhållningssystem. Både inomhus och utomhusklimat påverkar hästen och miljö kan även handla om management och andra omvärldsfaktorer.

Men vad är egentligen bäst för hästen och varför? Vilka för och nackdelar har de olika sätten att hålla häst?

IMG_6479(1)_500

Att hålla häst i box är den vanligaste formen av inhysning. Foto: Carin Wrange

Hälsa

En av grundpelarna i hästens välfärd är att den håller sig fri från skador och sjukdomar. Att visitera sin häst dagligen, ha tydliga rutiner kring hovvård, smittskydd och avmaskning är viktiga åtgärder. Att ha hygieniskt foder, väl anpassad utrustning och att kritiskt granska sitt träningsupplägg och sig själv som ryttare är ytterligare sätt att arbeta förebyggande för hästens hälsa.

Men hur vet man vilka saker man ska lägga tid och pengar på för att hästen ska må bra? Och hur kan du/man bedöma hästens hälsa?

wången-träning-travhäst-cgw

För hästens välfärd är det viktigt att den är fri från skador. Foto: Carin Wrange

Mental hälsa

Smärta och oro är svårare att bedöma än om hästen är fysiskt sjuk eller mager, men de är ändå mycket viktiga för en god hästvälfärd.
Hanteringsproblem eller oönskade beteenden som boxvandring, nafsande eller sparkande kan vara tecken på problem i hästens miljö. En rädd häst blir snabbt också farlig för både sig själv och andra. Men kan en häst känna glädje och förväntan? Kan den bli deprimerad?

Du har i ditt sätt att vara när du hanterar hästen också en stor inverkan på hur den uppfattar olika situationer.

2019-04-01

islandshästar-i-hage-cgw

Kan hästar bli deprimerade?