Om hästen

God träning av häst

God träning av häst

Oavsett vad hästen tränas inför är det viktigt att metoder som används är i linje med en god hästvälfärd. De senaste åren har olika träningsmetoder, hästens huvudposition och form samt olika utrustning och hur den används debatterats flitigt.

För att hästen ska må bra under träning krävs att kraven och metoderna anpassas till både hästen och ryttarens förmåga.
God träning förutsätter god kunskap om hur hästen lär sig nya saker och förmåga att läsa beteende. Med hjälp av dessa kunskaper kan en lämplig träningsmetod väljas till en vald situation och nivån kan anpassas efter hästens reaktioner.

Forskningsfältet som rör hur hästen bör tränas för att ge goda resultat med bibehållandet av god hästvälfärd kallas Equitation Science. Inom organisationen ISES (International Society for Equitation Science) har riktlinjer tagits fram med viktiga faktorer för att lyckas med träning av hästen, oavsett disciplin.

Exempel är att renodla signalerna så att hästen endast får en signal åt gången samt att vara konsekvent och alltid ge samma signal för en viss respons. ISES har även varit drivande i hästvälfärdsfrågor som hur hårt nosgrimman bör spännas och olika träningsmetoder som rollkur och användandet av straff och spö vid träning av hästar.

En annan aspekt av god träning är att träna på ett sätt som ger en hållbar häst utan skador på ben och leder. En varierad träning på olika underlag anpassad till hästens kondition och utbildningsståndpunkt är en god grund för en hållbar häst.

Läs mer:

Om hästar i träning
Hästens utrustning

 

häst-galopp-i-snö

Att träna hästen på olika underlag, som här i snö, ökar hållbarheten hos de flesta hästar. Foto: Carin Wrange

Läs mer:
Om Equitation Science på ISES webbplats (International Society for Equitation Science).
ISES ståndpunkt kring nosgrimmor samt att det inte är lätt att förändra mänskligt beteende för att ge hästen bättre välfärd.

Jordbruksverkets regelverk kring hästar i träning och tävling.

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik

2019-05-02