Om hästen

Foder och vatten

Foder och vatten

Att hästar har tillgång till rent vatten samt hygieniskt och näringsrikt foder är grundläggande förutsättningar för en god hästvälfärd – något alla vi som hanterar hästar bör sträva efter.

Häst som äter grovfoder

Hästar behöver äta i lugn och ro. Här en häst som utfodras via en automat i grupphållning. Foto: Carin Wrange

Utfodringsrutiner, ättid och ätmiljö

Det foder hästar får i sig lägger grunden för hela det fysiska och mentala välmåendet. Hästar har utvecklats under många miljoner år till att ströva omkring i ett långsamt tempo och ägna en stor del av dygnet åt att beta mestadels gräs och växtdelar. Utfodringsrutiner som inte tar hänsyn till naturliga behov kan leda till en försämrad hästvälfärd.

För lång tid mellan utfodringar, för kort ättid, hunger och törst kan leda till både problem med matsmältningen och mental stress. Vanliga stressrelaterade problem är stereotypiska beteenden som vävning, krubbitning, träätning och boxvandring.

Hästar behöver en stressfri ätmiljö där alla i gruppen kan äta i lugn och ro. Om man utfodrar hästar i grupp behöver man därför planera för att förebygga problem. Att ha en stabil grupp där alla har tillräckligt med plats kring vatten och foder förebygger negativa interaktioner och skador. Det tillgodoser dessutom lagkraven på att alla hästar får äta och dricka i lugn och ro.

islandshästar-med-god-välfärd-kring-foder-och-vatten

Det är lagkrav på att alla hästar får äta och dricka i lugn och ro. Därför är det vår uppgift att se till att hästarna har tillräckligt med plats så att alla kan samsas kring både vatten och foder. Foto: Carin Wrange

Många liter vatten – av god kvalitét

Hästar har samma krav på rent vatten som vi människor och kan bli sjuka av smutsigt vatten. Om hästar får för kallt, för varmt eller illasmakande vatten kan de dricka mindre vilket kan orsaka sjukdomar som till exempel kolik. Vattenintag hos hästar kan variera mycket men det dagliga vattenbehovet är minst 5 liter per 100 kg häst. För en häst på 500 kg blir det cirka 25 liter vatten per dygn. Om hästar tränas hårt och förlorar mycket vätska genom svettning kan behovet tredubblas.

Forskning har visat att hästar dricker mer ifrån hink än ur vattenkopp och att olika vattentryck i vattenkoppen kan påverka vattenintaget.

Vattenkoppen skall ge minst 6 liter vatten per minut. Den ska heller inte spruta vatten så att hästar undviker att dricka. Om man använder någon typ av vattenkopp så behöver man kontrollera vattenflödet regelbundet.

svensk-ridponny-med-god-välfärd-som-häst-genom-foder-och-vatten

Hästen behöver ständig tillgång till rent vatten av god kvalitét. För att uppfylla behovet kan ibland flera vattenkar behövas i hagen. Foto: Lisa Chröisty

Hästar behöver tillgång till vatten över hela dygnet oavsett om de är inne eller ute. Det underlättar att planera för detta genom att ordna med frostfritt vatten framdraget till hagar och i stall – som fungerar året om. Under vintern kan man tillgodose vattenbehovet med isolerade och frostfria vattenkar, eller vattenkoppar i hagarna.

Minimikravet i Sverige att hästar ska kunna dricka sig otörstiga minst 2 gånger per dag men det rekommenderas ändå att hästar har fri tillgång på vatten.

Relaterat:

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU, Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik och Sofie Viksten Engfors, PhD, specialiserad inom hästvälfärd, 2023-03-07.

ponny-och-häst-med-god-välfärd-av-foder-och-vatten

Om du är nyfiken på forskning om hästen behov av vatten, kan du klicka dig vidare in på: