Om hästen

Hästen - en fantastisk atlet

Hästen - en fantastisk atlet

Hästens anatomi och fysiologi är fascinerande. Inte nog med att olika raser har väldigt olika storlek och vikt – de har också stora skillnader i sin fysiologi. Exempelvis skiljer sig musklernas sammansättning och egenskaper mellan en kallblodig draghäst och en varmblodig kapplöpningshäst.

Olikheterna i kroppsbyggnad och fysik åtföljs av skillnader också i temperament. Många av skillnaderna avspeglar de avelsmål man har för olika raser, där brukbarheten i olika sammanhang står i centrum.

Här nedan finns en sammanställning av grunddata om hästens anatomi och fysiologi. Variationerna hos vuxna hästar är imponerande, vikter från mindre än 50 kg till en bra bit över ett ton och mankhöjder från under 50 cm till över två meter…

Basdata om hästens anatomi och fysiologi

Nedanstående tabell är ett försök att samla några basdata kring hästens anatomi och fysiologi. De flesta värdena hänför sig till en varmblodig häst med en kroppsvikt om cirka 550 kg. Extremvärdena hänför sig bland annat till fullblodsgaloppörer och quarterhästar.

Mankhöjd från mindre än 50 till över 200 cm
Kroppsvikt från mindre än 50 till över 1000 kg
Andningsfrekvens, vila 8 – 16 andetag/min
Andningsfrekvens, arbete upp till150 andetag/min
Andningsvolym 60 – 2 200 liter/min
Hjärtfrekvens, vila 28 – 40 hjärtslag/min
Hjärtfrekvens, arbete upp till 240 hjärtslag/min
Hjärtstorlek upp till 6 kg (1 % av kroppsvikten)
Blodvolym 40 – 50 liter
Hjärtminutvolym upp till 500 liter/min
Urinvolym 2 – 10 liter/dygn
Dräktighetstid 11 månader
Fölets vikt 50 – 60 kg
Hastighet 1,2 – 20 meter/sek
Gångarter Skritt, trav, canter (tretaktsgalopp), galopp (fyrsprång) Pass, tölt
Steglängd 1,5 – 9 meter
Stegfrekvens 48 – 150 steg/min
Kroppstemperatur i vila 37,2 – 38,2 °C

Källa: Göran Dalin, SLU, 2013-10-18, uppdaterad 2020-03-02

två travhästar som tränas

Olika hästraser har olika fysiologi, bland annat skiljer sig musklernas sammansättning. Foto: Carin Wrange