Om hästen

Från spermie till föl

Från spermie till föl

Följ med vad som händer under dräktigheten hos ett sto. Från befruktningen av ägget via seminering eller naturlig betäckning till det nyfödda fölet.

Ett undervisningsmaterial från England visar hur det går till.
Equine pregnancy