Huvudrubrik

Grovfoderbristen tvingar hästägare på många håll att testa andra fodermedel. Men vad är möjligt att ge utan att riskera att hästen blir sjuk? SLU-forskaren Cecilia Müller tipsar om vad som är möjligt att ge till hästar.

lonntrad-i-hasthage

Det finns flera lövträd som hästar kan äta av. Här en skogslönn men även blad från asp, rönn, al, ask och björk går bra. Foto: Carin Wrange

Det är inte bara hästar som lider brist på bete och foder denna sommar.  Även idisslande djur som kor och får drabbas. Forskare vid SLU har därför samlat ihop information om krisfoder till idisslare. 

– I detta material finns också information som är användbar för hästägare, framför allt gällande lövsly, vass, att beta i skogen och att använda grönfodergrödor, säger Cecilia Müller.

Hon vill också tipsa om en rapport-skogsbete (Dahlström et al.) som innehåller mycket information om skogsbete, som i stora delar är väsentlig också för hästägare.

– De näringsvärden på olika lövträdsarter som anges i rapporten gäller för idisslare, men är vägledande också för häst.

Vid utfodring av lövträd gäller dock att se upp med vissa giftiga arter, till exempel tysk lönn. Läs mer om den på HästSverige.

Läs även Cecilia Müllers tips från juli hur du som hästägare kan tänka och göra vid brist på grovfoder.