Häst & människa

Arbete inom hästnäringen

Att arbeta inom hästnäringen

De flesta som jobbar i hästnäringen, såväl företagare som anställda, gör det på grund av ett stort intresse för hästen, sporten och/eller näringen i sig.

IMG_9338(1)_430

Att arbeta med hästar är drömmen för många. Foto: Carin Wrange

Ofta har företaget vuxit fram ur ett intresse och många gånger startat som en hobby. De flesta hästföretag är små, från en enda person till några anställda.

Som hästföretagare måste man vara insatt i många olika områden och känna till såväl regelverk som lagstiftning som berör verksamheten. Detta är särskilt viktigt för hästföretagare som även har anställda i sin verksamhet.

För att få en bättre bild av hur hästnäringen uppfattas som arbetsgivare har HNS låtit ett oberoende undersökningsföretag göra en nulägesanalys. Resultaten i rapporten är också tänkta att fungera som en utgångpunkt i det fortsatta arbetet. I undersökningen har man mätt attraktionsvärde, sociala värden, ekonomiska och strukturella värden samt möjlighet till personlig utveckling.

IMG_6509(1)_1920

Flera grupper inom hästnäringen har intervjuats. Foto: Carin Wrange

Olika grupper intervjuade

Undersökningen, som är gjord på målgrupperna ”allmänhet med hästintresse”, ”arbetstagare inom hästnäringen” samt ”studenter på hästutbildningar” är statistisk säkerställd. Sammanfattningsvis kan man i undersökningen se att:

Hästnäringen kan sammantaget mäta sig med de flesta andra branscher med avseende på hur attraktiv hästnäringen är att arbeta inom. Den övergripande upplevelsen är neutral, varken positiv eller negativ.

De främsta upplevda styrkorna är intressanta och meningsfulla jobb samt arbetsklimat, laganda och samarbete. Även eget ansvar, möjlighet att resa och egen utveckling lyfts fram som positiva värden.
De främsta upplevda bristerna är lön, arbetstider och semester-/anställningsvillkor. Även status och balans mellan jobb och fritid får lägre värden.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att hästnäringen är en bransch med relativt många olycksfall och tillbud. Mellan 2009 och 2013 var det 771 inrapporterade skador på hästnäringens arbetsplatser.

HNS arbetar för en attraktiv arbetsmarknad och hållbara hästföretag.

HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) har med hjälp av material ifrån Arbetsmiljöverket, Kommunal, LRF etc samt lokalt material hos en ridskola tagit fram ett exempel på en personal och arbetsmiljohandbok

Trygga hästjobb – om arbete med hästar. Utgiven av Prevent, arbetsmiljö i samverkan.

Läs mer om att arbeta inom hästnäringen