Häst & människa

Utgifter för stall, mark & foder

Utgifter för stall, mark och foder

Beroende på verksamhet så varierar behovet samt kostnaderna kring stall och mark. En av de största kostnaderna i en hästverksamhet är foder, framför allt för grovfoder.

Äger man en egen gård med ett befintligt stall och tillräckligt med mark så slipper man många utgifter i jämförelse med om man blir tvungen att hyra eller arrendera stall och/eller mark.

Att producera ett bra grovfoder är inget man lär sig över en sommar. Det krävs dessutom en hel del investeringar i form av både maskiner och arbetstid. Har man goda kunskaper och utrustning kan det bli mer lönsamt att göra sitt grovfoder själv än att köpa det.

Duktig producent säljer bra
Är man en duktig grovfoderproducent kan man sälja foder. Har man dessutom möjlighet att erbjuda hemkörning blir man extra attraktiv på marknaden. Som producent bör du vara lyhörd och lyssna noga på vad kunderna efterfrågar.

Kom ihåg att det inte är säljaren som avgör om varan är bra eller inte utan det är kunden. Alla branscher har trender och det har även hästfoderbranschen hur konstigt det än kan tyckas. Det går alltså mode i hur man utfodrar sin häst. Dock har forskning visat att ett bra grovfoder räcker åt de allra flesta hästarna.

utgifter(1)_213

Morbi tincidunt iaculis urna id pellentesque.

Vad lönar sig bäst, köpt eller egenproducerat?

När Lisa och Dan ska lägga upp en budget för året räknar de noga på grovfodret. De tar hänsyn till flera aspekter som till exempel:

  • Säsongens foderåtgång för de olika hästkategorierna
  • Tillgång och pris på inköpt foder
  • Näringsvärde i det egna fodret jämfört med det inköpta
  • Lagringsmöjligheter
  • Dieselkostnader och andra kostnader kring maskinerna som reparationer och underhåll
  • Kostnader för inköpta maskintjänster
  • Tidsåtgång, eget arbete eller lejd arbetskraft
  • Tillgänglig areal d.v.s. vilka vallar som endast ska betas och vilka som ska skördas och efterbetas
  • Vilka vallar som behöver plöjas och sås den här säsongen

Det är viktigt att alla faktorer vägs samman för att komma fram till vilken kombination som är mest lönsam och bäst med tanke på hästar och familjens arbetsinsats.

 

Regelverk för foder

Tänk på att alla som lagrar foder måste följa Jordbruksverkets regler för foderanläggningar (länken öppnas i nytt fönster).

Läs mer på HästSverige: