Häst & människa

Innan du startar företag

Innan du startar ett hästföretag

För att bli en framgångsrik företagare, oberoende av vilken bransch man väljer, så krävs det att man har en vision om vart man vill nå och en väl utformad plan för att nå den visionen.

innan-du-startar-foretag(1)_388

Många hästintresserade drömmer om att starta en affärsverksamhet. Foto: HNS

När visionen och planen är klar gäller det att formulera mål i den planen. Det hela kan tyckas enkelt, men det är viktigt att målen utformas korrekt om de ska vara användbara.

Målen bör vara:

 • Realistiska: de ska gå att uppfylla inom rimlig tid och till en rimlig kostnad.
 • Mätbara: för att kunna avgöra om de är uppnådda.
 • Tydliga: de ska följa med hela vägen som en påminnelse om vart företaget strävar.
 • Stimulerande: för att du ska utvecklas som person och kunna leda företaget framåt.

Affärsidé och affärsplan

Alla verksamheter bör ha en affärsidé. Affärsidén ska vara formulerad så att den ger konkreta riktlinjer. För att en affärsidé ska vara hållbar bör den också vara långsiktig, men den ska samtidigt kunna uppdateras över tiden i och med att omvärlden förändras.

En affärsidé bör innehålla svar på följande frågor:

 • Vilka är kunderna som verksamheten vänder sig till?
 • Vilket behov hos kunderna tillgodoser verksamheten?
 • Vad gör din verksamhet?
 • Vad gör din verksamhet unik?

När affärsidén är formulerad är det dags att sätta samman affärsplanen. Affärsplanen utformas som en lista med punkter där du kan kontrollera att du tänkt igenom och planerat din verksamhet ordentligt. Affärsplanen bör formuleras skriftligt, dels för att du som företagare ska få ett bättre grepp om dina planer och dels för att banker och andra finansiärer ofta kräver att få ta del av den. Det är lättare att bedöma hur genomtänkt och realistisk din verksamhet är om du sammanställer dina tankar och idéer.

Marknadsanalys

Innan en verksamhet startas upp är det viktigt att man har gjort en noggrann marknadsundersökning. Vilka är företagets kunder, vad har de för behov och var finns de? Känner du till detta kan du lättare fånga deras uppmärksamhet. Att få tag på information kring marknaden är sällan särskilt svårt. Det besvärliga är att tolka informationen och att använda den.

Undersökningen kan göras på flera olika sätt, man kan välja ett sätt eller kombinera flera. Här följer några exempel:

 • Studera branschen hemifrån genom att använda tidningar från aktuella organisationer, internet och kataloger.
 • Tala med folk i branschen: Konkurrenter, leverantörer, framtida kunder.
 • Andra som kan hjälpa till: Myndigheter, organisationer, branschförbund, näringslivsrådgivare.

 

Läs mer:

Läs mer på HästSverige: