Häst & människa

Kalkylexempel inriden unghäst

Kalkylexempel inriden 3-åring

Vad är kostnaden för en inriden unghäst 3,5 år gammal? Exemplet nedan ska ses som en vägledning för hästuppfödare i hur mycket kostnaden är för en inriden unghäst på 3,5 år.

Självklart kan siffrorna variera beroende på hästen och en mängd andra faktorer. Man ska ha i åtanke att den största osäkerheten i kalkylen är försäljningspriset på unghästen, som i detta exempel blir relativt högt.

Produktionskostnader (kr) exkl. moms under 3 år
Föl inköpt eller eget25 000
Hö / hösilage 2 000 kg x 3 år x 2 kr12 000
Bete 110 dagar x 3 år x 10 kr (stängsel, putsning)3 300
Kraftfoder 2 000 kg x 3,50 kr7 000
Strö 1 500 kg x 3 år x 1 kr4 500
Avmaskning 15 x 1201 800
Hovvård 15 x 120 kr, 6 x 520 kr6 720
Veterinär 3 x 800 kr2 400
Försäkring 5 000 kr x 3 år15 000
Diverse (Övrigt foder 1 500 kr / år, förbrukningsmaterial, el, vatten m.m.10 000
– Delsumma87 720
Stall (värdeminskning, underhåll, räntekostnad) 3 år30 000
Ränta på kapital bundet i unghästen och övriga kost.13 000
– Totala kostnaderca 130 000
Uppskattat arbetsbehov 150 tim x 3 år x 150 kr67 500
– Totala kostnader inkl. arbetsersättning197 500
hast-traning-ridbana

Foto: Julio Gonzalez, SLU

Enligt ovanstående beräkning måste priset på unghästen vara nästan 200 000 kr när den säljs 3,5 år gammal för att du ska få täckning för dina kostnader och en skälig arbetsersättning.

Kostnaderna för att producera unghästen är ungefär desamma om det är en vanlig brukshäst eller en förväntad framgångsrik travhäst. Det är endast värdet på det halvårsgamla fölet som skiljer.

Läs mer på HästSverige: