Häst & människa

Kalkylexempel 6 månaders föl

Kalkylexempel: 6 månaders föl

Vad är kostnaden för uppfödning av ett sex månaders föl? Exemplet nedan ska ses som en vägledning för hästuppfödare i hur mycket det kostar att hålla ett dräktigt sto samt föda upp ett föl till och med sex månaders ålder.

Självklart kan siffrorna variera beroende på föl och andra faktorer (sto, hingst, eventuella sjukdomar eller skador). Man ska ha i åtanke att den största osäkerheten i kalkylen är försäljningspriset på fölet, som i detta exempel blir relativt högt.

Produktionskostnader (kr) exkl. moms
Hingst- eller språngavgift10 000
Hö / hösilage 2 500 kg x 2 kr5 000
Bete 110 dagar x 10 kr (stängsel, putsning)1 100
Kraftfoder 1 000 kg x 3,50 kr3 500
Strö 1 500 kg x 1 kr1 500
Avmaskning av sto 7 x 120840
Hovvård 11 x 320 kr3 520
Veterinär 1 x 800 kr800
Avelsförsäkring5 000
Diverse (registreringsavgift, övrigt foder, förbrukningsmaterial, el, vatten m.m.5 000
– Delsumma36 260
Stoets värdeminskning (inköpspris – saluvärde / år)3 000
Stall (värdeminskning, underhåll, räntekostnad)10 000
Ränta på kapital bundet i stoet och driftkostnaderna2 000
– Totala kostnader51 260
Uppskattat arbetsbehov 160 tim x 150 kr24 000
– Totala kostnader inkl. arbetsersättning75 000
föl-häst-avel-uppfödning

Foto: Julio Gonzalez, SLU

Enligt ovanstående beräkning så måste priset på fölet vara ca 75 000 kr när det är sex månader gammalt för att du ska få täckning för dina kostnader och en skälig arbetsersättning. Timpenningen 150 kr/tim motsvarar en anställds lön på ca 100 kr/tim före semesterersättning och arbetsgivaravgifter.

De flesta av kostnaderna finns där även om stoet inte producerar ett föl per år. Blir det endast ett säljbart föl vartannat år så måste försäljningspriset på fölet vara ca 150 000 kr.

Läs mer på HästSverige: