Häst & människa

Hästen inom EU

Hästraser

Ekonomiska siffror över hästnäringens betydelse inom EU visar att näringen ger 400 000 heltidsjobb och generar en omsättning på mer än 100 miljarder euro. Det visar siffror från det Europeiska Hästnätverket.

hasten i eu(1)_670

Ett tvåspann med haflingerhästar på ungerska landsbygden. Foto: Carin Wrange

Nätverket vill synliggöra hästnäringens ekonomiska och sociala betydelse i Europa. Samtidigt vill de ställa den kompetens som finns i  nätverket till förfogande för att skapa en bra plattform för fortsatt tillväxt.

Initiativet till det Europeiska Hästnätverket väcktes under det svenska EU-ordförandeskapet när den svenska hästnäringen arrangerade en stor EU-konferens, Equus 2009, i Uppsala.

Stefan Johanson, VD för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är ordförande i det Europeiska Hästnätverket.
Han anser att  svensk hästnäring i högsta grad ligger bakom försöken att stärka den europeiska hästsektorns positioner.

Europeisk hästnäring i siffror enligt det Europeiska Hästnätverkets rapport

  • Mer än 100 miljarder euro i total samhällsekonomisk påverkan
  • 400 000 heltidsjobb
  • 6 miljoner hästar
  • 6 miljoner hektar betesmark

Fakta om det europeiska hästnätverket

Det Europeiska Hästnätverket bilades under EU-konferensen Equus 2009 som ägde rum i Uppsala. HNS har haft ordförandeskapet i nätverket sedan starten. Idag ingår 15 organisationer. Målsättningen med nätverket är att få fler organisationer att ansluta sig till nätverket och tillsammans arbeta för att stärka hästens och hästnäringens roll i samhället och EU.

Mer information finns på www.europeanhorsenetwork.eu

Läs mer om forskning kring hästnäringens konkurrensförmåga:
INNOEQUINE hållbar och innovativ hästnäring i mellersta Östersjöområdet

Hästen inom EU

Du kan få veta mer mer om hästen i EU genom att följa denna länk: