Hästens miljö

Parasitbekämpning utan maskmedel

Parasitbekämpning utan maskmedel

Den stora blodmasken är en av de farligaste och även den vanligaste parasiten som kan påverka hästens hälsa. För att hästägare ska kunna köpa avmaskningsmedel krävs sedan 2007 recept utskrivet av veterinär.  Sedan dess har förekomsten av stor blodmask ökat kraftigt, upp mot cirka 50 procent i Sverige.

Ett antal forskare vid SLU och SVA har under flera år studerat olika möjligheter att med alternativa metoder minska förekomsten av stor blodmask bland hästar i Sverige. Att fortsätta bekämpa blodmasken med avmaskning kommer på sikt att ge resistens och det finns inga nya preparat under utveckling.

– Vi behöver minska mängden avmaskningsmedel och utveckla flera alternativa metoder för att reducera förekomsten av parasiter. Att regelbundet mocka hagar och låta smittade marker vila under två växtsäsonger är de bästa och mest effektiva alternativa metoderna för att minska smitta från blodmaskar. säger Eva Tydén, en av forskarna vid SLU.

På en hästgård i Knivsta söder om Uppsala har det gjorts fyra olika studier under 2018-2022 för att bland annat ta reda på hur stor blodmask lever och förflyttar sig. Studierna har haft flera inriktningar och finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Ellinor Tauni.900x506

Ellinor Asp Tauni väger hästbajs från provyta med stor blodmask. Foto: Eva Tydén

Regelbunden mockning ger bäst resultat

Under sommaren 2018 mockades en beteshage två gånger i veckan medan hagen bredvid inte mockades alls. Hästarna på betet flyttades regelbundet mellan de två hagarna. I den hage som mockades fanns i princip inga parasitlarver från små blodmaskar alls medan den omockade hagen hade parasitförekomst. Just frekvent mockning av hagar är den mest framgångsrika metoden men också den mest arbetsintensiva för att minska smitta av blodmaskar (små såväl som stora).

Året därefter inriktade forskarna sig på att studera hur effektivt det är att harva beteshagarna och därmed slå sönder träckhögarna ute i hagarna. Viktigt var att harvningen skulle ske vid torrt och soligt väder. Metoden att harva har använts under flera år men studierna visade att effekten var negativ, vilket innebär att den inte kan rekommenderas om betet ska användas under samma säsong.

mockning.900x506

Regelbunden mockning ger bäst resultat. Foto: Carin Wrange

Studerade blodmaskens liv

På gräsmarker som aldrig tidigare använts för hästbete placerade forskarna ut högar med stor blodmask som regelbundet provtogs under betessäsongen. Syftet med den tredje studien var att undersöka hur blodmasken lever i gräset och om den kan förflytta sig? Det visade sig att larver från små och stor blodmask kan krypa iväg upp till två meter på gräset. För att blodmasken helt ska försvinna  behöver marken vila över två växtsäsonger innan hästar kan släppas där.

– Hästgårdar med stora arealer har därför bättre möjligheter att minska förekomsten av parasiter än mindre gårdar. Om smittade marker får vila under två säsonger försvinner parasiterna, säger Eva Tydén.

Stor blodmask. Foto_Eva T

Strongylus vulgaris, den stora blodmasken. Foto: Eva Tydén

I flera av studierna testades även utfodring med rovsvampen, Bioworma, som framställs i USA och Australien. Rovsvampen ger ingen påverkan i hästens kropp utan kommer ut på betet via träcken. Väl där ska svampen fånga in och äta upp parasiterna i träckhögarna.
Biowormasvampen blandades ut med ett kraftfoder som under några veckor gavs till hästarna. Det första året som hästarna utfodrades med Bioworma visades ingen effekt medan beteshästarna året efter fick större mängd av svampen och därmed bättre resultat.

För att kunna upptäcka vilka parasiter som hästar bär på görs numera träckprov som skickas till olika parasitlaboratorier. Cirka 60 procent av hästarna i Sverige provtas minst en  gång per år. I vissa fall behöver smittade hästar avmaskas för den parasit som upptäcks.

Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta

Medverkande: (från Sverige) Eva Tydén, SLU, Eva Osterman-Lind, SVA, Miia Riihimäki, SLU och Ylva Hedberg-Alm, SLU.
Studenter: Hillevi Hassler, Hanna Wilderoth och Ellinor Asp Tauni.

Text: Carin Wrange, 2023-03-06.