Sjukdomar & skador

Symptom på kolik

Symptom på kolik

Smärtan från buken kan variera väldigt mycket. Det är inte alls säkert att en häst som visar mer smärta är sjukare än en som har mindre ont.

häst-koliksymptom-kolikanfall

Många hästar som drabbas av svår kolik vill ligga ner och eventuellt även rulla sig runt. Foto: Carin Wrange

Det kan vara svårt att själv bedöma hur sjuk hästen är när den har kolik. Smärtan kan variera i styrka, och det hänger inte alltid ihop med orsaken till koliken eller hur allvarligt läget är. Lättare smärta visar sig som en lätt oro och/eller nedstämdhet, och förlust av aptiten. Hästen ser sig kanske då och då mot buken, eller skrapar med framhoven. En del flemar med (drar upp) överläppen.

Kraftigare smärta gör att hästen svettas, får hög puls och andningsfrekvens och ibland sparkar eller biter sig mot buken. En del hästar kan ställa sig i ”sågbocksställning” medan andra lägger sig, eller kastar sig ner och upp igen, rullar sig och kanske blir liggande på rygg.
Ibland ser man att hästen krystar, den ser ut som den försöker urinera utan resultat. Man kan ibland höra hästen stöna eller gnissla tänder. I en del fall kommer smärtattackerna i ”skov”, så att hästen ena stunden har ont för att strax efteråt vara opåverkad.

Tarmljuden kan tystna

Vid kolik kan tarmljuden påverkas. Oftast blir det tystare än normalt eftersom tarmrörelserna avtar. Hästen bajsar mindre eller inte alls. Träcken kan ha en förändrad konsistens, hårdare, torrare eller blötare, rinnigare. Ett stetoskop kan vara bra att ha för att lättare kunna lyssna på buken. Ibland ser man att buken blir utspänd. När koliken börjar släppa brukar man också kunna höra ökade tarmljud och hästen kommer igång att bajsa igen.

Om blodtrycket och blodcirkulationen är påverkade är läget ofta allvarligt. Påverkad blodcirkulation kan göra att slemhinnan i munnen ändrar färg från sin normalt blekrosa, och exempelvis blir mörkröd eller gråblek. En nedsatt cirkulation kan också göra att de minsta blodkärlen, som kallas kapillärer, inte fylls med blod lika fort. Det kan man kolla genom att pressa ett finger mot munslemhinnan en sekund. När man släpper på trycket ska den bleka fläcken återta sin normala färg på 1-2 sekunder. Om det tar 3-4 sekunder är det ett dåligt tecken. Om hjärtfrekvensen är konstant hög är det också ett dåligt tecken.

Kramp, förstoppning…

Varifrån kommer då de ofta häftiga smärtor som en kolikhäst visar upp? Det finns en mängd olika sätt som kolik kan uppstå på, här är några av de vanligaste:

  • Kramp eller gasansamling i tarmen kan ge kraftiga koliksmärtor även om tillstånden inte är så farliga utan kan upphöra spontant eller efter enklare behandling.
  • Förstoppning är ibland allvarligare då den kan leda till svåra störningar i vätskebalans och blodcirkulation. Oftast går det att behandla medicinskt av veterinär.
  • Lägesfel eller så kallad tarmvred kan vara av flera olika slag och tillhör de allvarligaste orsakerna till kolik. Delar av hästens tarm är så rörlig att den kan råka ut för en omvridning, där tarmen snor sig runt sig själv och tarmpassagen stoppas. Om en tarmslynga söker sig in i t ex ett pungbråck kläms tarmen till i bråckporten. Tarmen kan också ”hängas upp” på ligament mellan olika bukorgan. I alla tre fallen får man cirkulationsrubbningar och gasbildning i det avsnörda tarmavsnittet. Akut operation krävs oftast, eller så avlivas hästen av ekonomiska skäl eller djurskyddsskäl.
  • Tumörer i bukhålan kan också förorsaka avstängning av tarmpassagen. Ibland går det att operera.
  • Infektioner som salmonella, ekvint coronavirus och rotavirus kan ge kolik, ofta med feber, och diarré är vanligt.
  • Magsår kan ge en mer låggradig och kronisk form av kolik.

Det här är alltså exempel på några av de vanligare sätten som kolik kan utvecklas på. Det finns också många andra anledningar till kolik.

Läs råd och tips från Universitetsdjursjukhuset.