Sjukdomar & skador

Behandling vid kolik

Behandling vid kolik

Behandlingen varierar beroende på orsaken till koliken. I fallet med kramp eller gaskolik kan en kramplösande och smärtstillande injektion vara tillräckligt.

sjuk-hast-veterinar-djurvard-hast-fotocarinwrange

Vid en förstoppning kan det bli aktuellt att dessutom genom näs-svalgsond tillföra smörjande paraffinolja eller lösande glaubersalt, då också med vatten via sonden.

I svårare fall kan det bli aktuellt med klinikvistelse för att ge vätska och chockbehandling via dropp. Vid lägesförändringar, omvridningar och vissa typer av förstoppning kan det krävas en operation.

veterinarer-forbereder-behandling-av-hast-med-smartsam-kolik

Fler lyckade operationer idag

Utvecklingen har här gått snabbt framåt och man opererar idag framgångsrikt många tillstånd som för bara några år sedan som regel ledde till döden. En viktig faktor i det sammanhanget är dock tiden. Ju snabbare hästen kommer under behandling, desto större chans till lyckat resultat. Ju längre man väntar desto svårare komplikationer uppträder i mag- tarmkanalen och i blodcirkulation och vätskebalans!

hast-med-kolik-som-ska-fa-kolikbehandling

Aldrig smärtstillande till kolikhästar

En sak skall nämnas i detta sammanhang. Det förekommer att man ute i stallarna har tillgång till smärtstillande preparat som man injicerar på eget bevåg till hästar med kolik. Detta är helt oacceptabelt och kan leda till att symtomen ”maskeras”. Hästen förefaller smärtfri men är i realiteten dödssjuk!