Hästens miljö

Vem är ansvarig för att hästen inte är dopad?

Vem är ansvarig för att hästen inte är dopad?

En häst som tävlar får inte vara dopad – det är alla överens om. Men vems ansvar är det att hästen inte är dopad?

Här finns det lagstiftning som beskriver vem som ansvarar för vad. Sportorganisationerna, till exempel Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport, har sedan egna, kompletterande regler.

Den som tränar eller tävlar med ett djur får bara ställa sådana prestationskrav på djuret som är anpassade till det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga.

Man får heller inte tävla med ett djur som har fått läkemedel eller andra ämnen som kan påverka hästens prestationsförmåga eller temperament.

Arrangör måste erbjuda rengjorda boxar

Den som anordnar en tävling ska bland annat se till att inhysningssystem som används i samband med tävlingen inte innehåller gammalt strömedel, foderrester eller gödsel och samt att ytor som kan nås av uppstallade djur rengjorts och desinficerats innan annat djur inhyses.

Det här finns närmare beskrivet i lagstiftningen, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur (L17, SJVFS 2011:24)

Inom trav- och galoppsporten är det alltid hästens tränare som är ansvarig för att en häst inte är dopad. Inom ridsporten är det normalt sett den som rider hästen under tävlingen men, om det inte är ägaren, kan ägaren också vara ansvarig. Särskilda regler gäller om den som rider hästen är under 18 år.

Läs mer om Svenska Ridsportförbundets regler om dopning och otillåten medicinering (se sid 33 i TR)

Källa: Svensk Travsport, 2014-01-29