Ohygieniskt hästfoder

Om man utfodrar med ett mikrobiologiskt skadat foder riskeras alltid djurs och människors hälsa. Genom att vara noga med foderhygienen kan man förebygga hälsostörningar.

Framför allt är det mögelsvampar som utgör problemet, till exempel olika arter av Aspergillus, Penicillium och Wallemia

Ensilage är grovfoder som genomgått en ensilerings-process som lett till en konserverande pH-sänkning i materialet. Ensilage har en torrsubstanshalt (Ts)  lägre än 40 procent  vilket ger förutsättningar för en snabb mjölksyraproduktion som leder till ett pH-värde på < 4,5. 

Ensilaget konserveras dels genom det låga pH- värdet och en syrefri miljö som hämmar skadliga bakterier och de flesta mögelsvampar. I hösilage är Ts-halten högre (torrare foder) vilket leder till att pH-sänkningen blir mindre och ofta inte får någon konserverande effekt. Därför konserveras hösilaget  främst genom den gastäta lagringen.

Den högre Ts-halten gör det svårt för bakterier att växa till men mögelsvampar klarar att växa vid lägre vattenhalter. Ju högre Ts-halten är (det vill säga ju torrare gräset är), desto mer syre blir kvar i balen vid pressning vilket utgör en risk. Mögelsvampar utgör det mikrobiologiska hotet i hösilage.

Håller fodret bra hygien? Foto: Sigbrit Mattsson, SVA

Ohygieniskt hästfoder

Du kan få veta mer om ohygieniskt hästfoder genom att följa dessa länkar till SVAs webbplats: