Både transport och diet påverkar hästen på tävling

IMG_4209

2017-11-08

Såväl foderstat som transport till tävling påverkar hur hästar presterar på tävling. Det visar SLU-forskning som har gjorts vid riksanläggningen Wången i Jämtland.

Forskarna har studerat hur olika foderdieter samt transport till tävling kan påverka varmblodiga travhästars prestation. En tidigare studie har visat att en diet med vallfoder kan underlätta för hästar att bibehålla sin vätskebalans i samband med ett längre ätuppehåll, som till exempel vid transport och tävling, jämfört med en mer traditionell kraftfoderrik foderstat.

Hur hästarna påverkas av längre transporter inför tävling har inte tidigare studerats, trots att det förekommer inom alla typer av hästsport. Forskarna såg behov av att undersöka om det spelar det någon roll för prestationen om hästen har åkt ett antal mil innan lopp.

I forskningsstudien på Wången simulerades ett tävlingslopp med sex varmblodiga travhästar. Vid ena tillfället åkte hästarna transport i 10 mil före och efter loppet och vid det andra tillfället transporterades hästarna inte alls.

Studierna visade att transporten påverkade hästarna positivt. Transporten ändrade energiomsättningen i riktning mot mer fettförbränning vilket kan spara muskelglykogen och glukos.
I samband med transport fanns också högre koncentration av blodsocker (glukos) i blodet vid målgång och efter 10 minuters återhämtning, vilket är positivt för prestation.

Hästarna i studien fick även prova två olika foderstater, en med bara hösilage, mineraler och vitaminer och en med hösilage, havre (50 procent av energiintaget), mineraler och vitaminer.

Även i den här studien bibehöll hästarna sin vätskebalans bättre då de åt hösilage än då de åt havredieten. Dieterna påverkade dock färre metaboliska parametrar än vad 10 mil transport gjorde.

- De hästar som utfodrades med havre hade efter transporten högre halter av stresshormonet kortisol i blodplasman än hästarna som fick enbart vallfoder, konstaterar Malin Connysson, en av forskarna bakom studien.

Foto: Sara Muhonen