Ökad import ger problem vid avelsvärdering av ridhästar

2017-10-30

Importerade sporthästar är ofta utvalda för att prestera bra på tävling. En möjlig bieffekt av detta är påverkan på den svenska avelsvärderingen av internationellt använda hingstar inom rasen svenskt varmblod. Om de importerade hästarna inte är ett representativt urval av en hingsts avkommor kan hingsten får ett obefogat högt avelsvärde i Sverige.

I en studie vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) jämfördes därför avelsvärden skattade på olika sätt. Ett avelsvärde där hänsyn tagits till om avkommorna var födda i Sverige eller i ett annat land jämfördes med ett avelsvärde där ingen hänsyn tagits till avkommornas ursprung.

Studien visade att hingstarnas avelsvärden påverkas positivt om de har en hög andel importerade avkommor. Skillnaden var större mellan de olika avelsvärdena för dressyrhingstar än för hopphingstar.

Resultaten tyder på att det urval som görs vid import av hästar påverkar det avelsvärde internationellt använda hingstar får i Sverige. Mer forskning behövs för att kunna ta hänsyn till detta i avelsvärderingen i framtiden.

Forskningsstudie:
Influence of imported sport horses on the genetic evaluation of Swedish Warmblood stallions har publicerats i Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science (2016) Vol. 66 , Iss. 4, (se länk)